Неділя, 09.08.2020, 05:42
Вітаю Вас, Гість

Для батьків

Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти. Забезпечує першочерговий прийом до дошкільного навчального закладу дітей, які мешкають на закріпленій за дошкільним навчальним закладом території, а при наявності місць незалежно від місця проживання.
Перелік будинків, які обслуговуєСквирський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – дитячий садок»:

Прийом дітей здійснює директор Вигівська Алла Дмитрівна

Дні прийому:

 • вівторок 14:00 - 16:00, 
 • четвер 12:00 - 16:00.

Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:

 1. Медична картка дитини (форма 26/о); 
 2. Свідоцтво про народження дитини (копія);
 3. Паспорт одного з батьків (копія 1, 2, 11 сторінки).

 

1. Порядок оформлення медичної

картки дитини (форма 26/о)

 • У дитячі садки оформляються всі діти, які не мають протипоказань по стану здоров'я. 
 • Підготовка дітей здійснюється лікарем-педіатром дільничним, медичною сестрою дільничною, медичною сестрою кабінету здорової дитини. 
 • Обов'язковий медичний профілактичний огляд за участю лікаря-педіатра, стоматолога, логопеда (інші спеціалісти за показаннями) та диспансеризацію дитини, лабораторні дослідження (загальний аналіз крові, сечі, дослідження на гельмінтоз). 
 • Дані про профілактичні щеплення (форма № 063/о). 
 • Проведення планових профілактичних щеплень пропонується завершити не менш, як за 1 місяць до початку відвідування дошкільного навчального закладу. 
 • Питання про направлення до дошкільного навчального закладу дітей груп ризику, а також дітей з хронічною патологією та вродженими вадами розвитку вирішуються індивідуально за участю лікарів-спеціалістів. 
 • Питання про відвідування дошкільного навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень вирішується лікарсько-консультативною комісією. 
 • Вся документація повинна бути підписана дільничим лікарем, завідуючим педіатричним відділенням. 
 • Документи повинні бути завірені печаткою закладу, який їх оформляє. 

 

 

2. Правила для батьків

Відвідування дитиною дошкільного закладу не звільняє сім'ю від обов'язку виховувати і розвивати ії в родинному колі. (Ст. 7 п. 3 Закону про дошкільну освіту та виховання)
1. Загальні положення.
1.1. Батьки або особи, які їх замінюють (далі - батьки), є учасниками освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі (далі - дошкільний заклад) . Батьки несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, за збереження їх життя, здоров’я, людської гідності.
2. Права батьків.
2.1 Батьки мають право:

 • вибирати дошкільні заклади та форми отримання дошкільної освіти та виховання для дітей дошкільного віку, що не заперечує чинному законодавству;
 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного закладу; 
 • звертатись до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • на пільги на харчування; 
 • вносити пропозиції щодо покращення роботи дошкільного закладу;
 • на додаткові освітні платні послуги та відмовлятись від запропонованих послуг; 
 • приймати участь у заходах дошкільного закладу;
 • брати участь у поліпшенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази дошкільного закладу; 

3.Обов’зки батьків

 

3.1.Батьки зобов’язані:

 • виховувати у дитини любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; 
 • постійно дбати про фізичние здоров’я дитини, її психічний стан, створювати належні умови для розвитку її природних задатків, нахилів та здібностей; 
 • поважати гідність дитини; виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком; 
 • виконувати режим дня дошкільного закладу; 
 • приводити дитину добре вимитою, одягненим в чистий одяг (одяг повинен бути зручним, відповідати погодним та сезонним вимогам), підстриженими, з обрізаними нігтями; 
 • батьки не повинні входити до групових кімнат без потреби; 
 • стежити за реальним станом здоров’я дитини; 
 • не давати, не одягати дитині зайві предмети, які можуть зашкодити життю та здоров'ю дитини; 
 • не приносити продукти харчування, з метою попередження харчових отруєнь, алергічних реакцій у дітей; 
 • забезпечувати систематичне відвідування дитиною дошкільного закладу; своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини; 
 • приводити дитину при наявності довідки від дільничого лікаря або стаціонара з зазначеням діагноза хвороби або причини відсутності. Якщо дитина відсутня три дні і більше - приймається при наявності довідки від лікаря про стан здоров'я; 
 • діти, які відсутні 1 місяць з поважних причин (відпустка батьків, лікувально-оздоровча путівка) приймаються з довідкою від лікаря після огляду старшої медичної сестри дошкільного закладу;
 • приводячи дітей до дошкільного закладу, батьки зобов’язані передавати дитину вихователеві. Ввечері вихователі зобов’язані передати дитину батькам; 
 • не забирати дітей в нетверезому стані; 
 • дотримуватись правил дорожнього руху; бути прикладом для своїх дітей; 
 • своєчасно в установленому порядку вносити плату за харчування дитини в дошкільному заклад; 
 • відвідувати батьківські збори; 
 • виконувати поради-рекомендації працівників закладу щодо виховання та навчання дітей; 
 • бути взаємоввічливими, дотримуватись морально-етичних норм у спілкуванні.

 

Навчально-виховна діяльність здійснюється за базовою програмою "Я у світі".

Групи комплектуються за віковими ознаками. 
Вік дитини визначається станом на 1 вересня.

 

 • група молодшого дошкільного віку від 3 до 5 років 
 • група старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років 

Наповнюваність груп становить: 

 • для дітей віком від 2 до 3 років - до 15 осіб 
 • для дітей віком від 3 до 6 (7) років - до 20 осіб

 

Додаткові освітні послуги 

На базі закладу, за бажанням батьків, діти мають можливість додатково, понад державну базову программу англійською мовою, математикою з елементами логіки, образотворчим мистецтвом, хореографією та вокалом. Послуги надаються як в комплексі, так і за вибором. Групи формуються на підставі заяв від батьків.